4.11.08

Raadsel # 1: Hoe Tijl Uilenspiegel drie raadsels van Keizer Karel oploste...


Keizer Karel was op pad in Vlaanderen, en hij kwam langs een klooster waarbij een bordje stond met de boodschap: Hier leeft men zonder zorg. De vorst kon zijn ogen niet geloven; hij had zijn hoofd altijd vol zorgen, waarom zou dat dan ook niet zo zijn voor de paters in dit klooster?

Keizer Karel trok aan de bel en zei dat hij de abt wilde spreken. Toen die voor hem verscheen, vertelde de keizer waarom hij zo verwonderd was.

'En toch is het zo, dat wij hier zonder zorgen leven,' antwoordde de abt. 'We eten, drinken, bidden, slapen... en trekken ons voor de rest nergens iets van aan!'

'Dat kan zo niet blijven duren,' vond de keizer. 'U zou dringend eens moeten ondervinden wat het betekent voortdurend een hoofd vol zorgen te hebben! Daarom zal ik u drie raadsels geven, waarop ik een antwoord eis tegen... morgenochtend!'

En Keizer Karel gaf de abt drie raadsels op:

  1. Hoe diep is de zee?
  2. Hoeveel koestaarten heb je nodig om de afstand van hier naar de zon te meten?
  3. Wat zal er door mijn hoofd gaan op het ogenblik dat ik uw derde antwoord verwacht

Vanaf dat moment had de brave abt inderdaad een hoofd vol zorgen!... Hij slaagde er maar niet in de drie raadsels op te lossen. Gelukkig kwam daar toen net Tijl Uilenspiegel voorbij.

'Maak je maar geen zorgen meer!' zei deze. 'Ik trek uw kleren aan en zal de grote keizer morgen wel eens mores leren!'

De volgende ochtend had Tijl de plaats van de abt ingenomen, toen Keizer Karel voor de kloosterpoort verscheen...

'Welaan dan, eerwaarde abt?' vroeg de keizer streng. 'Hebt u de oplossingen gevonden?'

'Zeker, Sire,' zei Uilenspiegel.

'Wel, laat dan maar horen!'

Slaag jij er niet in de oplossing te vinden en wil je toch graag weten wat het antwoord van Uilenspiegel was? Klik dan op de titel van dit raadsel!

Geen opmerkingen: