12.2.10

Quatongen, door Magister Quasiloco
Daar staat een heer van stand
tot beeld versteend.

 Bent u een eend,
dan eet u uit zijn hand
uw dagelijks brood.


Hij onderdrukt een geeuw
want hij staat hier
al veel langer dan een eeuw
zo dood als een pier.


Soms wandelt hij
slapend van zijn sokkel,
gapend:'God zij geloofd,
scheet er vandaag nog geen meeuw
op mijn hoofd!'
Quatongen is de oudste kwelduivel of kwelgeest van Lagelande: je ziet hem wel, maar je hoort hem nooit.

In Noordende plaatste men een standbeeld voor Quatongen op de Grote Markt. Omdat niemand hem ooit had gezien, stelde de beeldhouwer hem voor als een al wat oudere, welstellende ‘heer van stand’ - evenwel voorzien van een gevorkte tong, waarmee hij zijn lippen likte.

Volgens Magister Quasiloco, een expert op het gebied van de zwarte kunsten, zou de geest van Quatongen bezit hebben genomen van dit standbeeld en het met een vreemd soort leven hebben bezield.

Van Quatongen onthouden we voor de rest deze wijze gezegden:

* Met de hoed in de hand, schijnt de zon in je ogen.
* Als het kalf verdronken is, heeft de koe verdriet.
* Wie een put graaft voor een ander, heeft goed gewerkt.
* Wie het laatst lacht, heeft de mop niet begrepen.


Geen opmerkingen: